PROFESORI

 

Profesori

ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE

Fara a omite faptul ca nevoile de formare pot aparea în orice moment ca urmare a dinamizarii fara precedent a proceselor economice, sociale si implicit a sistemului de învatamânt care trebuie sa raspunda prompt, daca nu chiar cu anticipatie, acestor schimbari, câteva directii de formare sunt cât se poate de clare:

  • Îmbunatatirea competentelor ansamblului corpului profesoral pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale colective
  • Continua perfectionare a corpului profesoral constituie un obiectiv prioritar si permanent
  • Corpul profesoral va fi stimulat sa-si puna în valoare întreaga capacitate si experienta

Detalii

 

 

 

Copyright © 2006 Şcoala Nr. 45 "Titu Maiorescu" Bucureşti. All Rights Reserved.