ŞCOALA

MISIUNEA SI VIZIUNEA

VIZIUNEA

„Şcoala gimnaziala – prima treaptă în educarea tinerei generaţii”

MISIUNEA

 Asigurarea unui management performant, centrat pe acţiuni inovatoare care să asigure:

 • cultivarea la elevi a valorilor şi atitudinilor specifice fiecărui domeniu studiat, pentru reuşita lor în plan social şi profesional
 • recunoasterea internationala a scolii prin participarea la proiecte si programe educationale la nivel european
 • dezvoltarea unităţii şcolare din punct de vedere structural şi funcţional
 • un proces instructiv-educativ de calitate, competitiv
 • afirmarea profesionala a cadrelor didactice
 • dezvoltarea personalităţii elevilor

ŢINTE STRATEGICE 

 • Un management de orientare sistemică, optim şi strategic pentru îndeplinirea funcţiilor sale în procesul instructiv – educativ
 • Asigurarea calităţii instituţionale şi educaţionale
 • O şcoală europeană, pentru viitorii cetăţeni ai Europei
 • Iniţierea şi derularea unor poiecte şi programe educţionale prin care să se dezvolte competenţele sociale şi profesionale ale elevilor şi ale cadrelor didactice
 • Creşterea prestigiului Şcolii gimnaziale „Titu Maiorescu” pe plan local, naţional şi internaţional

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Şcoala Nr. 45 "Titu Maiorescu" Bucureşti. All Rights Reserved.